Bieķengrāvis

 

Daugavas kreisā atteka. Bieķengrāvis sākas pie Zaķusalas un ietek Mazajā Daugavā lejpus Salu tilta. Garums 3,8 km, vidējais platums mainīgs – no dažiem desmit metriem augštecē pie Zaķu salas un lejtecē līdz 100 m un vairāk m vidustecē. Bieķengrāvis, tāpat kā citas Daugavas attekas, veidojies sanešu izgulsnēšanās un straumes savstarpējās iedarbības rezultātā, ko ietekmējusi arī cilvēka darbība. Bieķengrāvja hidroloģiskā nozīme pakāpeniski samazinās, jo tas stipri aizaug, ko savukārt veicina pilsētas virszemes ūdeņu ieplūde. Bieķengrāvja ūdeņu dabisko tecējumu traucē Salu tilta būves. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.