Sarkandaugava

 

Daugavas labā atteka. Garums 4 km, platums 100 – 700 m. Ar Sarkandaugavu savienotas vairākas attekas – Pīļumuižas grāvis, Vējzaķsalas līcis, daļēji aizbērtā pieteka – Sarkandaugava, kā arī Ūdru grāvis. Pa Sarkandaugavu plūst 5 - 10% Daugavas ūdens. Lielos uzplūdos no jūras puses Sarkandaugavas apkaimes zemie krasti stipri applūst. Sarkandaugavas atteka ir senā (13 –15. gs) Daugavas gultne. Agrāk Sarkandaugava ietvēra vairākas salas – Mazā un Lielā Vējzaķsala, Daudera, Pīļu, Rutku salu, Kundziņsalu u.c. salas. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.