Lāčupīte

 

Hapaka grāvja labā pieteka. Iztek no Zolitūdes rajona. Garums 10 km, baseina platība 21,7 km 2. Veidojusies, satekot vairākiem grāvjiem Jūrmalas dzelzceļa tuvumā, no teritorijas, kur pilsētniekiem agrāk bija dārziņi. Sakarā ar intensīvu pilsētas apbūvi, Lāčupīte vidustecē ir ietverta dzelzsbetona kolektorā, kurš beidzas Iļģuciemā. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.