Kīleveina grāvis

 

Kiļveņgrāvis - Daugavas kreisā krasta attekas posms, tek paralēli Bieķengrāvim, pie Dzelzceļa tilta ietek Daugavā. Garums – 2,7 km, baseina platums aptuveni 27 km2. Baseina teritorija apbūvēta, no tās Kīleveina grāvī ieplūst virszemes ūdeņi un lietus notekūdeņi. Lejtecē – nostiprināts, stipri piesārņots, aizaug. Kādreizējo nozīmi (kādreiz to izmantoja kokzāģētavas) zaudējis. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988