Rīgas līcis

 

Platums 16,3 tūkstoši km2, garums 174 km, lielākais platums- 137 km, lielākais dziļums – 67 m, vidējais dziļums – 26 m, tilpums 424 km3, Dienvidu piekrastē atrodas Rīgas pilsētas daļas: Vecāķi, Mangaļu pussala, Daugavgrīvas (Buļļu sala). Līča piekraste gar Rīgu ir samērā sekla, 200 – 300 m platā joslā no krasta parasti ir trīs zemūdens vāli, kuru dziļums ir 0,5, 1 un 2 m. Starp vāliem – nelielas ieplakas. 5 m izobata Vecāķu un Daugavgrīvas salas rajonā ir aptuveni 800 m, 10 izobata – 1,2 – 1,5 km, 20 m izobata – 4-5 km no krasta. Pie Daugavas grīvas, ieplūstot upes sanešiem, izobatas attālinās no krasta, piemēram, 5 m izobata ir 2,5 km, 10 m izobata – 3-3,5 km attālumā no krasta. Pa vidu šim izneses konusam iet Daugavas kuģuceļš. Ūdens temperatūra vasarā virsējos slāņos vidēji 19 0C , ziemā ap 0. Ziemā līcī veidojas ledus sega; kuģošanu nodrošina ledlauži. Pavasaros veidojas ledus atlūzu krāvumi, torosu augstums var sasniegt 15 – 20 m. Ūdens sāļums ir ap 5%, bet pavasaros, kad Daugava, Lielupe un Gauja iznes palu ūdeņus, sāļums, sevišķi pie ūdens virsas, samazinās līdz 2-3 %. Stiprās rudens vētrās viļņu augstums netālu no ieejas Daugavas grīvā var sasniegt 6 -7 m. Vējuzplūdos ūdens līmenis līča Dienvidos ceļas par 2 - 2,5 m). Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.