Langa

 

Tek paralēli Rīgas līcim no Carnikavas, cauri Garciemam, Kalngalei, ietek Ķīšezerā. Tās tecējumu vietām pārtrauc ceļojošās kāpas. Langas gultne Garciema rajonā, būvējot Eimura polderi, ir aizbērta (ūdeni no šā Langas baseina pārsūknē Rīgas līcī). Langas gultne saglabājusies posmā no Kalngales līdz Ķīšezeram, kur tās garums ir 11 km, baseina platums 15,8 km2; augštecē tiek iesūknēti Mangaļsalas poldera ūdeņi. Agrāk Langa savienoja Ķīšezeru ar jūru. Iespējams, ka pa Langas gultni, kad Gaujas lejtecē veidojās lieli ledus sastrēgumi, ir plūduši Gaujas ūdeņi uz Daugavu. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.