Vecdaugava

 

Vecdaugava ir sens Daugavas grīvas fragments, kas veidojies dažādos ģeoloģiskos laikmetos. 13.gs.sākumā Daugavas gultne pie Rīnūžiem krasi pagriezusies uz ZA un tās grīva bijusi tagadējā atteka Vecāķu rajonā. 16. gs. kartēs Daugavas ieteka jūrā attēlota vairāk uz R, tagadējās Ziemas ostas rajonā. Vecā Daugavas grīva aizsērēja, izveidojās tagadējā Vecdaugavas atteka. Pašreizējā stāvoklī tā veido ap 130 ha lielu ūdenstilpi, kurai ir daudz atteku, applūstošu salu, pussalu un plaša piekrastes pļavu zona. Vecdaugavu ar Daugavu savieno Audupe. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.