Bišumuižas grāvis

 

Veidojies satekot vairākiem meliorācijas grāvjiem, pilsētas dienvidu pierobežā, Baložu kūdras purvā. Garums 12 km, baseina platums 23,8 m3. Baseina augšdaļā meži, purvainas pļavas, daļa baseina ietilpst Ziepniekkalna raj., kur atsevišķi nelieli grāvji aizbērti un ūdeņus Bišumuižas grāvī ievada pa cauruļvadu. Posmā no Ziepniekkalna līdz Bauskas ielai Bišumuižas grāvja palienē ir Rīgas iedzīvotāju dārziņi. Grāvja lejtecē tiek ievadīti lietusūdeņi. Bišumuižas grāvis ietek Bieķengrāvja augšgalā, pie Kazas sēkļa. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.