Kārļa baseins

 

Paplašināts pilsētas kanāla augšgala posms no Daugavas līdz tagadējam dzelzceļa uzbērumam. Kārļa baseina garums bija 400 m, platums 50 – 60 m. Pilsētas teritorijai paplašinoties, ceļot tagadējos Centrāltirgus paviljonus un autoostu, Kārļa baseinu daļēji aizbēra un krastus nostiprināja. Baseins savu nosaukumu, iespējams, ieguvis no Kārļa ravelīna, kas 17.gs. vidū atradās pie pilsētas aizsarggrāvja (tagadējās autoostas rajons). Kārļa baseinu no Daugavas norobežoja Kārļa slūžas (darbojās līdz 20. gs. 30. gadiem). Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.