Zunds

 

Zunda atteka – Daugavas kreisā krasta atteka, kas atdala Ķīpsalu; atrodas iepretim Vecrīgai. Zunds sākas no Āgenskalna līča un beidzas Daugavā pie Podraga. Zunda platums 50 –200 m, dziļums 3 - 7 m. Rīgas HES darbība izraisa nelielu ūdenslīmeņa celšanos gan Daugavā, gan Zundā un straumes ātruma palielināšanos, kas veicina attekas ūdeņu attīrīšanos. Zunda krastā atrodas bij. cementa un šīfera, lauksaimniecības mašīnu u.c. rūpnīcas. Pār Zundam ir vairāki tilti. Agrāk, kad Daugavā notika ledus sastrēgumi, ūdens no Daugavas starp mazo Klīversalu, Burkānu salu, Ķīpsalu ieplūda Zundā. Vēlāk, veicot Daugavas regulēšanas darbus, kreisajā krastā izveidoja Balasta dambi un šķērsattekas starp salām aizbēra. 17.gs. caur Zundu Rīgā iebrauca 65 - 75% visu kuģu. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.