Ceļa Daugava, Galvenā Daugava

 

Ceļa Daugava, Galvenā Daugava Daugavas posms Dole salas labajā pusē (iepretim salas kreisajā pusē – Sausā Daugava). Ceļa Daugavas garums – 5 km. Pēc Rīgas HES aizsprosta uzcelšanas, Ceļa Daugava vietām veido padziļināto HES lejasbjefu. Kad HES darbojās, ūdens līmenis Ceļa Daugavā krasi palielinās par 2 - 3 m, bet straumes ātrums krasi pieaug par 2,5 - 3 m/s; ūdens pārgāziena vilnis ieplūst arī Sausajā Daugavā, paaugstinot tās līmeni par 1,5 m. Pirms Rīgas HES uzcelšanas Ceļa Daugavas garums bija aptuveni 10 km; Ceļa Daugavā atradās vairākas salas (Mārtiņsala, Līdakas kauls, Baltais un Bulānu sēklis, Rumba). HES aizsprosts šķērsām pārdalīja Zirņu un Doles salu un, ar dambjiem noslēdzot augšbjefu, appludināja salas un krāces. Ceļa Daugavas labajā krastā – Dārziņi un Rumbula. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.