Pilsētas kanāls

 

Izveidojās nojaucot Rīgas aizsargvaļņus (1857) un daļēji aizberot nocietinājuma grāvi. Kanāls savienots ar Daugavu autoostas apkaimē (Kārļa baseins), turpinās gar Centrāltirgu, šķērso Čaka, K.Barona, brīvības, Valdemāra ielu un Kronvalda bulvāri, pie Eksportielas ietek Daugavā, Andrejostas līcī. Garums 3,2 km, dziļums 1,5 –2,5 m. Lai plūdu laikā pa kanālu pilsētā neieplūstu ūdens, kanāla augšgalā (pie Maskavas ielas) pēc tā izbūves bija ierīkotas Kārļa slūžas (līdzīgas konstrukcijas slūžas bija arī kanāla lejasgalā - Andreja slūžas). Slūžas aizvēra pavasarī, pārējā laikā Daugavas ūdens brīvi ieplūda un izplūda no kanāla. Pilsētas kanālu vietām nostiprināja un labiekārtoja. Lai uzlabotu ūdens kvalitāti un nodrošinātu ūdens apmaiņu kanālā, 20. gs. 70 gados pie Centrāltirgus uzbūvēja aizsprostu un sūkņu staciju. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.