Speķupe

 

No 16. gs. sākuma par Speķupi sauca Rīgas upes augšgalu. Speķupe bija Daugavas atteka, kas tecēja gar smilšainā, augstā senkrasta pakāji paralēli tagadējai Lāčplēša ielai no Maskavas ielas, kur Speķupe bija savienota ar Daugavu līdz Avotu ielai. 16. gs. beigās – 17. gs. sākumā, lai pavasaros novērstu priekšpilsētu applūšanu, gar Daugavas piekrasti pa tagadējo Maskavas ielu uzbēra Inča Dambi. Palu ūdeņiem neieplūstot Speķupē, tā pamazām aizsērēja. Speķupe ir iezīmēta 17. gs. Rīgas apkārtnes plānos, upe aizbērta18. –19. gs. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.