Hapaka grāvis, arī Rātsupīte

 

Daugavas kreisā krasta pieteka Hapaka grāvis iztek no Babītes meža, tālāk tek pa Spilves pļavām un 4,5 km no jūras ietek Daugavā Hapaka grāvja garums 25 km, baseina platība 61,9 km2. Hapaka grāvja pieteka – Lāčupīte. Gultne augštecē regulēta, ieplūst ūdeņi no apkārtējiem meliorētajiem mežiem un lauksaimniecības platībām Lejtecē Hapaka grāvim ir liela plaša gultne, kas saplūst ar Daugavas gultni, kreisajā krastā Bolderāja, labajā – Krievu sala. Lai Hapaka grāvja augšteci izmantotu meliorācijā pie Rātsupītes ielas ir uzbūvēta sūkņu stacija, kas apmēram par vienu m pazemina ūdens līmeni Hapaka grāvja augštecē. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.